Då kan du få tandvårdsbidrag

De flesta vet om att det inte alltid är så att man betalar allt själv om man har behov av att gå till tandläkare ofta. För barn och ungdomar är tandvården gratis, upp till 23-års ålder får man gratis tandläkarbesök. De flesta tycker att det är bra att tandvården är gratis när man är barn. Detta för att det inte ska skilja sig åt, om man får en bra tandvård i unga åldrar. De första åldrarna är så viktiga för alla just när det kommer till tand- och munvård. Det är viktigt att få till goda vanor, att borsta sina tänder regelbundet och gå till tandläkare lika regelbundet. Åtminstone en gång per år bör man gå till tandläkare för att upptäcka om det finns hål som behöver lagas, eller för att upptäcka om man har någon tandvårdssjukdom som kan stävjas i tid.

Allmänt tandvårdsbidrag

Den som fyller 24 får inte längre gratis tandvård. Har man behov av att gå till tandläkare ofta, kan man få tandvårdsbidrag som är på 300-600 kronor, beroende på hur gammal du är. Skulle du behöva tandvård som överstiger 3.000 kronor betalar du för tandläkarvård upp till 3.000 kronor per år. Skulle du alltså behöva tandvård som överstiger 3.000 kronor under ett år, dras beloppet av direkt när du betalar hos tandläkaren. Det är inte så att du måste betala för summan och sedan får tillbaka pengar, utan det dras som sagt direkt av vid besöket. Högkostnadsskyddet gäller inte till exempel för tandblekning eller för åtgärder som har med estetiken att göra. Tycker man att en tand är ful, och vill dra ut den, då gäller inte högkostnadsskyddet. Då blir man tvungen att betala för behandlingen själv.

Särskilt tandvårdsbidrag

Skulle du ha en tandvårdssjukdom kan du få särskilt tandvårdsbidrag. Det skulle kunna vara om du har en sjukdom som ger särskilda frätskador på tänderna. Det särskilda tandvårdsbidraget är då på 600 kronor per halvår och det dras av direkt när du betalar för tandläkarbesöket hos din tandläkare. Det särskilda tandvårdsbidraget får man också vid förebyggande tandvård. Hit hör behandlingar som till exempel rengöring av tänderna, fluorbehandlingar och annan information om munvård och kost.

Vid dessa sjukdomar kan man få särskilt tandvårdsbidrag:

  • Cystisk fibros
  • KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)
  • Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom eller tarmsvikt
  • Aneroxi, Bulimi elelr Gastrofageal refluxsjukdom
  • Diabetes
  • Dialysbehandling
  • Nedsatt immunförsvar eller läkemedelsbehandling
  • Muntorrhet som orsakas av läkemedel eller av strålbehandling eller Sjögrens symtom
11 Mar 2019

Välkommen till Allt om tandvård – din Guide till allt som rör tandvård, munvård, tandläkare och priser! Här får du råd om hur du bäst tar hand om dina tänder; både estetisk och medicinsk tandvård.