Allt om tandvård

Hur ska jag sköta mina tänder enligt tandläkare?

11 jan 2020

Det är inte lätt att fråga när man besöker tandläkaren- munnen är ju full med diverse borrar och verktyg. Här finner du svaren på frågorna du inte kunde ställa!

Tänder är viktiga. Har man inte tänkt på saken tidigare blir det väldigt uppenbart den dag man får problem med tänderna. Tandhälsan varierar stort från person till person, även i Sverige, men globalt sett så har vi friska och bra tänder som håller bra livet ut. Kunskapen om tandhälsa är ändå en färskvara och den dag vi tror att vi kan sluta informera om vikten att ta hand om tänderna kommer vi att bli varse att allt inte är enkelt. Det finns egentligen två val. Antingen informerar vi om vikten att sköta om tänderna och hur detta går till eller så kommer yngre generationer att få stora problem. Det finns en del faktorer som påverkar tandhälsa positivt och sedan finns det sådant som har en negativ påverkan. När människor får den kunskapen och tar den till sig mår de bättre, förblir friskare, och besöker tandläkare regelbundet. 

Vad finns det som påverkar mina tänder, negativt och positivt?

Vi börjar med den negativa sidan. Mat och andra produkter som innehåller socker, som godis, kan ge problem. Sockret används av munbakterierna och bildar syra, som i sin tur kan skapa karies. Där är tiden viktig. Ju längre tid vi har socker i munnen ju större blir risken. En fluortablett efter sockerintag är bättre än tandborstning. Snus och rökning är likaså en dum idé med tanke på munhälsan. Sedan vet vi också att småätande innebär att tänderna utsätts för onödigt mycket bakterier. Slutligen går det inte att komma ifrån - genetik påverkar även det tandhälsan. En del av oss har naturligt mindre problem med karies och tandsten.

Vad kan vi göra? Sluta äta är såklart inget alternativ och sötsaker tillhör trots allt livets goda.

Rätt skötsel ger bra tänder

Den dagliga skötseln är viktig. Att borsta tänderna morgon och kväll förhindrar rätt mycket plack från att fastna på tänderna och bilda tandsten. Det ger också en friskare andedräkt och gör att tänderna behåller sin färg. De ytor man inte kommer åt med tandborsten rengör man från matrester med tandtråd eller tandsticka. Det är också en god idé att använda fluortabletter. 

Såklart så är det även oerhört viktigt med regelbundna kontroller hos tandläkaren. Där kan eventuella problem fångas upp på ett tidigt stadium så att de inte blir till stora och dyra problem. Undersökningar avslöjar dolda åkommor och tandhygienisten hjälper dig att ta bort tandsten och ser till att dina tänder så långt det är möjligt hålls i bästa skick.

Läs mer om tips och råd på denna sajt: https://www.solnatandläkarna.se

Då kan du få tandvårdsbidrag

11 mar 2019

De flesta vet om att det inte alltid är så att man betalar allt själv om man har behov av att gå till tandläkare ofta. För barn och ungdomar är tandvården gratis, upp till 23-års ålder får man gratis tandläkarbesök. De flesta tycker att det är bra att tandvården är gratis när man är barn. Detta för att det inte ska skilja sig åt, om man får en bra tandvård i unga åldrar. De första åldrarna är så viktiga för alla just när det kommer till tand- och munvård. Det är viktigt att få till goda vanor, att borsta sina tänder regelbundet och gå till tandläkare lika regelbundet. Åtminstone en gång per år bör man gå till tandläkare för att upptäcka om det finns hål som behöver lagas, eller för att upptäcka om man har någon tandvårdssjukdom som kan stävjas i tid.

Allmänt tandvårdsbidrag

Den som fyller 24 får inte längre gratis tandvård. Har man behov av att gå till tandläkare ofta, kan man få tandvårdsbidrag som är på 300-600 kronor, beroende på hur gammal du är. Skulle du behöva tandvård som överstiger 3.000 kronor betalar du för tandläkarvård upp till 3.000 kronor per år. Skulle du alltså behöva tandvård som överstiger 3.000 kronor under ett år, dras beloppet av direkt när du betalar hos tandläkaren. Det är inte så att du måste betala för summan och sedan får tillbaka pengar, utan det dras som sagt direkt av vid besöket. Högkostnadsskyddet gäller inte till exempel för tandblekning eller för åtgärder som har med estetiken att göra. Tycker man att en tand är ful, och vill dra ut den, då gäller inte högkostnadsskyddet. Då blir man tvungen att betala för behandlingen själv.

Särskilt tandvårdsbidrag

Skulle du ha en tandvårdssjukdom kan du få särskilt tandvårdsbidrag. Det skulle kunna vara om du har en sjukdom som ger särskilda frätskador på tänderna. Det särskilda tandvårdsbidraget är då på 600 kronor per halvår och det dras av direkt när du betalar för tandläkarbesöket hos din tandläkare. Det särskilda tandvårdsbidraget får man också vid förebyggande tandvård. Hit hör behandlingar som till exempel rengöring av tänderna, fluorbehandlingar och annan information om munvård och kost.

Vid dessa sjukdomar kan man få särskilt tandvårdsbidrag:

  • Cystisk fibros
  • KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)
  • Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom eller tarmsvikt
  • Aneroxi, Bulimi elelr Gastrofageal refluxsjukdom
  • Diabetes
  • Dialysbehandling
  • Nedsatt immunförsvar eller läkemedelsbehandling
  • Muntorrhet som orsakas av läkemedel eller av strålbehandling eller Sjögrens symtom

Välkommen till Allt om tandvård – din Guide till allt som rör tandvård, munvård, tandläkare och priser! Här får du råd om hur du bäst tar hand om dina tänder; både estetisk och medicinsk tandvård.