Vad innebär ett tandläkarbesök för dig?

Är tandläkarbesök en fasa eller ett rent nöje? Många av oss röstar på det första alternativet. Vad är det egentligen med tandläkaren som gör människor obekväma och kan man ändra på det?

För den som är uppväxt i Sverige är tandläkarbesök troligen rutin sedan späd ålder. Att gå till tandläkaren ingår i det allmänna hälsoskyddet på samma sätt som vaccinationer och att mäta längd och vikt på de små kottarna. Har man en annan bakgrund kanske det inte alls är så. De flesta länder har nu en bra tandvård, men långtifrån alla. Äldre personer med uppväxt i Sverige kan bära på traumatiska upplevelser med forna tiders tandläkare även de. Kombinationen av smärta och brist på empati kan medföra att man hellre undviker tandläkarbesök - med smärtor och problem som följd.

En annan syn på tandvård

Idag ser det inte längre ut som förr. Det mesta av tandvården är preventivt inriktad, man försöker alltså undvika större ingrepp. Med ett förebyggande arbete undviks ständiga lagningar av hål och utdragning av tänder. Om detta ändå skulle behövas används andra metoder och strategier än förr. Människor som arbetar som tandläkare och med tandvård har ett helt annorlunda sätt att se på sina patienter och på munhälsa. För den som är obekväm med undersökning och åtgärder förklaras proceduren lugnt och patienten får tillfälle att följa med i vad som händer. Tillräckligt med smärtstillande ges om det handlar om att behandla karies eller om det finns tänder som behöver rotfyllas, dras ut eller ersättas med exempelvis ett implantat. Systemet med regelbundna kontroller gör också att färre stora åtgärder behövs. Att någon gång per år få tänderna kontrollerade, ta bort tandsten och göra en djupgående rengöring ger en bättre tandhälsa och gör att eventuella problem upptäcks på ett tidigt stadium.

Estetisk tandvård och tandkorrigering

Olycksfall och sjukdom kan göra att tänder går sönder eller växer fel. Ibland saknas konkret anledning. Ibland är gränsen mellan vad som man vill göra för utseendet eller funktionen oklar och ibland finns ingen gräns utan bådadera behövs. För den som så önskar finns möjligheter att också åtgärda färg på tänder eller det man upplever som fel position på tänder.

När detta händer brukar inte obehag eller rädsla vara något problem eftersom behandlingen är helt frivillig. Tandkorrigering kan ta lång tid men ger vanligen mycket goda resultat och förebygger problem senare i livet.

Tandläkare är en nödvändig och utmärkt bra del av livet, helt enkelt!

20 Apr 2020

Välkommen till Allt om tandvård – din Guide till allt som rör tandvård, munvård, tandläkare och priser! Här får du råd om hur du bäst tar hand om dina tänder; både estetisk och medicinsk tandvård.